Miniordbok för manga- och animetermer

Det här är en mycket kortfattad ordbok med ord och termer som ofta används när man behandlar manga och anime. Den är i första hand avsedd att komplettera de andra sidorna här på Tonakai Anime, med andra ord är det meningen att den ska täcka in den terminologi som jag använder mig av. Om du skulle råka hitta något mystiskt ord som inte förklaras här, så får du gärna påpeka det.

anime japanskt låneord för animerad film och animation. Troligtvis inlånat från franskan eller möjligen engelskan. I väst har anime fått betydelsen "japansk animation" vilket har medfört samma definitionsproblem som för ordet manga. Ibland skrivs ordet med en accent - animé - efter engelskt mönster för att förtydliga att bokstaven "e" ska höras, vilket är helt onödigt på svenska, då slut-"e" på svenska normalt sett alltid uttalas (ex. serie, andre).

bootleg icke-auktoriserad kommersiellt såld produkt som bryter mot upphovsrätten. Vanligast är illegalt tillverkade kopior av DVD-filmer och CD. De flesta, men inte alla, anime DVD:er och CD soundtracks som säljs på webbplatser som Ebay och Blocket är bootlegs.

cinemanga en tecknad serie gjord genom att ta stillbilder från en tv-serie eller en film och sätta ihop dessa till en serieberättelse.

digisub en icke-auktoriserad översättning av en anime i form av en textad digital videofilm, vanligtvis distribuerad över ett datornätverk i form av en DivX-kodad avi-fil. Nyare filformat som används är ogm- och matroskafiler. Tekniskt sett är alla former av digisubs intrång i copyrighträtten. Se även fansub.

dôjinshi (doujinshi) manga som använder karaktärer skapade av andra mangaartister i nya, icke-auktoriserade berättelser. Dôjinshi är en vanlig företeelse i Japan och de är vanligtvis tolererade av upphovsrättsinnehavarna. I många fall fungerar de som inkörsport för aspirerande mangatecknare.

ecchi ord som vanligen används för att beskriva anime och manga med omfattande inslag av nakenhet och erotiska situationer, utan att vara pornografiskt. Se även hentai.

fanservice term för användandet av vissa element som inte fyller någon egentlig funktion för berättelsen, annat än att ge publiken det den vill ha. Vanlightvis refererar det till sexuella anspelningar som till exempel glimtar av nakenhet eller trosor, men fanservice kan även ta sig andra uttryck, exempelvis i form av våldsscener.

fansub en icke-auktoriserad översättning av en anime i form av textning. Ursprungligen gjord av små grupper av intresserade har fenomenet, mycket till följd av internet, vuxit till en mer omfattande verksamhet. Tekniskt sett är alla former av fansubs intrång i upphovsrätten. Se även digisub.

hentai ordet översätts vanligen med "pervers" och är, när det används i en manga- eller animekontext, en benämning på pornografiskt material.

kana Japanska skrivtecken. Dessa kan vara i form av kanji, hiragana eller katakana.

macron ett horisontellt streck placerat över en vokal för att markera långt eller glidande uttal. Macroner används när man skriver japanska i romajiform. Eftersom de flesta västliga tangentbord inte på ett enkelt sätt tillåter användandet av macron, används oftast circumflex istället (t.ex. shôjo). I amerikanska texter är macron ofta ersatt av två vokaler i kombination, t.ex. shoujo för shôjo.

manga på japanska är ordet manga det vanliga ordet för "tecknad serie" och som sådant använt för alla slags serier, oavsett deras ursprung. I väst har låneordet manga kommit att betyda "japansk tecknad serie", med andra ord serier från Japan. Olyckligtvis är den definitionen långt ifrån kristallklar och har gett upphov till en evig diskussion om vad som inryms i begreppet. [Min personliga definition är numera att ordet manga i västerländskt språkbruk ska användas för serier gjorda för en japansk målgrupp och först publicerade i Japan. På det sättet undviker man de flesta problemen med definitionen.]

mangaka det japanska ordet för "mangaartist". En serietecknare med andra ord.

mangastil används ibland för att beskriva en tecknad series teckningsstil. Men eftersom manga i Japan omfattar allt som gjorts i form av en tecknad serie, är det jämförbart med att beskriva en serie som gjord i "västlig stil", vilket då skulle omfatta allt ifrån Spirit till Kalle Anka. Se även pseudomanga.

manhua kinesiskt ord för tecknade serier och serietidningar.

manhwa koreanskt ord för tecknade serier.

pseudomanga (pseudo-manga) används ibland för att beskriva icke-japanska serier som försöker efterlikna japanska seriestilar. De mest välkända exemplen på detta är Disneys Witch och Fred Gallaghers Megatokyo. Till skillnad från etiketten "mangastil", innebär ordet pseudomanga inte på samma sätt en begränsning till teckningsstilen, utan handlar mer om en allmän känsla i seriens struktur, berättarstil och komposition.

romaji Japansk text transkriberad med det latinska alfabetet. Flera system för att transkribera japanska finns, det mest spridda kallas Hepburnsystemet.

scanlation en icke-auktoriserad översättning av en manga, gjord genom att skanna en publicerad japansk (eller annan) manga och därefter redigera de inskannade sidorna genom att byta ut texten. Därefter distribueras de som digitala bilder. Tekniskt sett är alla scanlations intrång i upphovsrätten.

seiyuu japanskt ord för "röstskådespelare" - det vill säga en person som förser animerade filmer med röster. Japanska seiyuu kan nå stor berömmelse som en följd av sitt arbete.

shôjo (shoujo) i mangasammanhang benämning på manga vars huvudsakliga målgrupp är flickor. (I väst tycks den här genreindelningen vara ännu mer utsuddad än i Japan.) Jämför shônen.

shôjo ai (shoujo ai) term för genre som handlar om romantiska förhållanden mellan kvinnor.

shônen (shounen) i mangasammanhang benämning på manga vars huvudsakliga målgrupp är pojkar. (I väst tycks den här genreindelningen vara ännu mer utsuddad än i Japan.) Jämför shôjo.

shônen ai (shounen ai) term för genre som behandlar romantiska förhållanden mellan män.

yaoi term för genre som behandlar sex mellan män. Jämför med yuri.

yuri term för genre som behandlar sex mellan kvinnor. Jämför med yaoi.

Design by Tonakai Studio