Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin startade som en manga skapad av Nobuhiro Watsuki, men fick snart en animeversion i form av en tv-serie, följd av långfilm och OAV:s. Som engelskspråkig anime går serien under titeln Samurai X.

Serien utspelas i huvudsak i 1870-talets Japan, ett land i brytningstiden mellan det feodala Japan, och det tidigmoderna Japan. 1867-68 störtades shogunatet, som under flera århundraden styrt Japan, i och med Meijirestaurationen då kejsarmakten återupprättades och en modern regering tillsattes av reforminriktade krafter i samhället. Dessa omstörtande förändringar skedde givetvis inte utan problem. Det sena 1800-talets Japan var ett land i uppror och på inbördeskrigets rand.

Den unge Himura Kenshin, skolad till perfektion med sitt svärd, var en av de som kom att hjälpa de reformvänliga att överta makten. Men detta skedde till ett högt pris. När mangaberättelsen börjar, har Kenshin i ett försök att lägga sitt blodiga förflutna bakom sig, blivit Rurouni Kenshin – vagabonden Kenshin – och försöker föra ett någorlunda normalt liv. Men allt ändras när han möter Kaoru, den unga ägarinnan till en en gång högt ansedd dojo för svärdsstridskonsten.

Rurouni Kenshin som manga

Nobuhiro Watsukis manga består av 28 tankôbonvolymer och finns utgiven på flera västerländska språk, däribland engelska (Viz), franska (Glénat) och tyska (Egmont Manga & Anime). I Sverige har de första kapitlen publicerats i tidningen Shonen Jump. Troligen kommer en bokutgåva någon gång i framtiden. Den amerikanska utgivningen startade 2003 medan de franska och tyska utgivningarna i princip är fullständiga. I Japan hade serien sin originalpublicering mellan 1994 och 1999 i Shueishas tidning Shônen Jump.

En av Watsukis assistenter under arbetet med Rurouni Kenshin var för övrigt Eiichiro Oda, i Sverige mest känd för sin manga One piece.

Rurouni Kenshin som anime

Animeversionen omfattar 95 tv-avsnitt producerade under åren 1996 till 1998, och finns utgiven i Nordamerika och Australien, i bägge fallen mest känd under titeln Samurai X. Även OAV:erna och långfilmen Samurai X - The Motion Picture finns utgiven på engelska (USA och Australien). Det finns även en fransk dvd-utgivning. Svensk utgåva saknas.

Rurouni Kenshin © WATSUKI Nobuhiro. Sidan senast uppdaterad 2005/12/13
Design by Tonakai Studio